Klachtenregeling New Chapter Kraamzorg

We willen de beste zorg leveren! we willen er voor, tijdens en na de bevalling voor je zijn.
Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, is dit het geval? Dan weet u middels de
klachtenprocedure hoe u kunt handelen.

Lees ook:

Klachtenprocedure.

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet
tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. Bespreek het eerst met de betrokken medewerker,
het kan zo zijn dat je het samen snel en makkelijk kan oplossen. Komt u er niet uit met de
medewerker? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke
Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met
informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke
klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een
goede oplossing kunnen vinden.

U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar
telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar
info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degeschillencommissiezorg.nl

De geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg
Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie
beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij
ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen
gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.